ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

budget-2018

අයවැය 2018 - කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදය

කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදය නොවැම්බර් 17 වැනිදා සිට දෙසැම්බර් 09 වැනිදා දක්වා පැවැත්වෙන අතර තුන්වැනිවර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම 2017 දෙසැම්බර් මස 09 වැනිදා පැවැත්වෙනු ඇත.

තවදුරටත්

epac-awards

රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතිය (e-PAC) තුළින් 2015 මුදල් වර්ෂය සඳහා කරන ලද කාර්යසාධන ඇගයීම - හොඳම කාර්යසාධනයක් පෙන්වූ ආයතන ඇගයීම සහ ජාතික සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය

තවදුරටත්

budget-2018

අයවැය 2018 - දෙවැනිවර කියවීම සම්මත වේ

2018 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතේ දෙවැනිවර කියවීම සභාව විසින් අද දින (නොවැම්බර් 16) සම්මත කරන ලදී.

තවදුරටත්

budget-2018-speech

“අයවැය 2018” පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරේ

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය, ගරු මංගල සමරවීර මහතා 2018 වර්ෂය සඳහා වූ අයවැය අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේය.

අයවැය 2018

frm-mpp-fel

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට උපහාර පිදීමේ උත්සවය

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට හා මන්ත්‍රීවරියන්ට උපහාර පිදීමේ උත්සවයක් 2017 නොවැම්බර් මස 02 වැනිදා පෙ.ව. 11.30 ට ගරු කථානායකතුමාගේ නිල නිවසේ දී පැවැත්විණි.

තවදුරටත්
 • අයවැය 2018 - කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදය

  කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදය නොවැම්බර් 17 වැනිදා සිට දෙසැම්බර් 09 වැනිදා දක්වා පැවැත්වෙන අතර තුන්වැනිවර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම 2017 දෙසැම්බර් මස 09 වැනිදා පැවැත්වෙනු ඇත.

  තවදුරටත්

 • රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතිය (e-PAC) තුළින් 2015 මුදල් වර්ෂය සඳහා කරන ලද කාර්යසාධන ඇගයීම - හොඳම කාර්යසාධනයක් පෙන්වූ ආයතන ඇගයීම සහ ජාතික සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය

  තවදුරටත්

 • අයවැය 2018 - දෙවැනිවර කියවීම සම්මත වේ

  2018 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතේ දෙවැනිවර කියවීම සභාව විසින් අද දින (නොවැම්බර් 16) සම්මත කරන ලදී.

  තවදුරටත්

 • “අයවැය 2018” පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරේ

  මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය, ගරු මංගල සමරවීර මහතා 2018 වර්ෂය සඳහා වූ අයවැය අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේය.

  අයවැය 2018

 • හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට උපහාර පිදීමේ උත්සවය

  හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට හා මන්ත්‍රීවරියන්ට උපහාර පිදීමේ උත්සවයක් 2017 නොවැම්බර් මස 02 වැනිදා පෙ.ව. 11.30 ට ගරු කථානායකතුමාගේ නිල නිවසේ දී පැවැත්විණි.

  තවදුරටත්


“දියවන්නා මියැසිසර” නොවැම්බර් 30 වැනිදා

2017-11-15
artists-logo
පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩල සුභසාධක හා විශේෂ ව්‍යාපෘති කමිටුවේ අරමුදලට ආධාර පිණිස පවත්වන “දියවන්නා මියැසිසර” සංගීත ප්‍රසංගය 2017 නොවැම්බර් මස 30 වන දින සවස 7.00 ට නෙළුම් පොකුණ මහින්ද රාජපක්ෂ රඟහලේදී පැවැත්වේ.   සුනිල් එදිරිසිංහ, අමරසිරි පීරිස් සහ උමාරියා සිංහවංශ යන කලාකරුවන් ගීත ගායනයෙන් සහභාගී වන මෙම ප්‍රසංගයේ සංගීත අධ්‍යක්ෂණය නවරත්න ගමගේ විසිනි. නර්තන අංගයන් ඉදිරිපත් කරනුයේ චන්න උපුලී නර්තනායතනයයි.   සලාකා ඇස්වාට්ටුව, නුගේගොඩ සරසවි පොත්හල, පාර්ලිමේන්තුවේ ජයන්තිපුර සමරු භාණ්ඩ අලෙවිසැල, Mytickets.lk වෙබ් අඩවිය සහ එදින දොරටුවෙන් ප්‍රවේශ පත්‍ර මිලදී ගත හැකිය.  
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2017-11-15 “දියවන්නා මියැසිසර” නොවැම්බර් 30 වැනිදා
2017-11-14 ගරු කබීර් හෂීම් මහතාට ගෝලීය ඇගැයුම්...
2017-11-13 රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ කළමනාකරණ...
2017-11-06 හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට උපහාර...
2017-11-02 මුල් ළමාවිය සංවර්ධනය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු...
තවත්

2017 නොවැම්බර් මස 23 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

2017-11-23
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.   කථානායකතුමා විසින් ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීමශ්‍රී ලංකා  ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ  41ආ (6) ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව 2017 වර්ෂයේ දෙවන කාර්තුව සඳහා (2017.04.01 - 2017.06.30) මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව   පෙත්සම් පිළිගැන්වීම(i)    ගරු පාලිත කුමාර තෙවරප්පෙරුම මහතා         -       පෙත්සම් පහයි       (ii)   ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා            (iii)  ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා (පෙත්සම් මහජන පෙත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාවට යොමු කරනු ලැබේ)   වරප්‍රසාද පිළිබඳ...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2017-11-23 2017 නොවැම්බර් මස 23 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2017-11-22 2017 නොවැම්බර් මස 22 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2017-11-21 2017 නොවැම්බර් මස 21 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2017-11-20 2017 නොවැම්බර් මස 20 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2017-11-18 2017 නොවැම්බර් මස 18 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
තවත්

මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතිය)

2015-05-25
mace
  මැයි 19දිනට නියමිතව තිබූ ‘සාපරාධී කාරණා සම්බන්ධයෙන් අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගිතාව දැක්වීමේ පනත’ යටතේ නියමය පිළිබඳ විවාදය නොපැවැත්විණි. භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ගනුදෙනුව පිළිබඳ මහ බැංකුවේ අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2015-05-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි...
2015-03-24 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මාර්තු මස දෙවැනි...
2015-02-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (පෙබරවාරි මස දෙවැනි...
2015-02-13 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජන 29 - පෙබ 10)
2015-01-23 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජනවාරි මස පළමුවැනි...
තවත්

තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030 න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳ විශේෂ කාරක සභාව - මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීම

2017-08-21
තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030 න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳ විශේෂ කාරක සභාවෙහි සභාපති, ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා විසින් 2017.08.08 දින සභාගත කරන ලද තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක පිළිබඳ එකී කාරක සභාවේ අතුරු වාර්තාව සම්බන්ධයෙන්...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2017-08-21 තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030...
2017-07-14 තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030...
2017-06-23 ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවල සභාපතිවරුන් සහ සභික...
2017-06-22 රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභික මන්ත්‍රීන්...
2017-05-25 තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030...
තවත්
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ තුන්වන වාර්තාව
2017.11.07 දින ඉදිරිපත් කරන ලද ස්ථාවර නියෝග පිළිබඳ කාරක සභාවේ වාර්තාව
(203 වන අධිකාරිය වූ) මෝටර් වාහන පනත යටතේ නියෝග සම්බන්ධයෙන් 2017.10.20 දින ඉදිරිපත් කරන ලද ප්‍රවාහනය හා සන්නිවේදනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව
පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ සිව්වන වාර්තාව
අපරාධ යුක්තිය පසිඳලීම කඩිනමින් හා කාර්යක්ෂමව සිදුකිරීමට අදාළව නිර්දේශ පිළිබඳ නෛතික කටයුතු (දූෂණ විරෝධී) හා මාධ්‍ය කටයුතු පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව
උතුරු පළාත් සංචාරක අධිකාරිය ප්‍රඥප්ති කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව

සියලු කාරක සභා වාර්තා

2017-11-25 දින සභාවේ වැඩ කටයුතු

සභා සැරිය

පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයේ 360° පරිදර්ශනය..නරඹන්න

ඡායාරූප ගැලරිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුවේ ඡායාරූප..නරඹන්න

වාර්තා චිත්‍රපටිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුව පිළිබඳ වාර්තා චිත්‍රපටිය නරඹන්න..නරඹන්න

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි