ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

2017 ජුනි මස 23 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

දිනය : 2017-06-23

කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.

 

කථානායකතුමාගේ නිවේදන

‘A’     :  2017.06.22 දින විවාදයට නොගන්නා ලද ස්ථාවර නියෝග 17 යටතේ යෝජනාව නැවත විවාදයට ගැනීම

‘B’     :  ආර්ථික සංවර්ධන    
‘C’     :  නෛතික කටයුතු (දූෂණ විරෝධී) සහ මාධ්‍ය
‘D’     :  ප්‍රතිසන්ධාන හා උතුරු හා නැගෙනහිර නැවත ගොඩනැගීම

පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවල සේවය සඳහා තේරීම් කාරක සභාව විසින් නම් කර ඇති මන්ත්‍රීන්


‘E’    :  ප්‍රශ්න සඳහා වෙන්කර ඇති කාලය පැයක් දක්වා පමණක් සීමා කිරීම

 

ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම

(i)    2016 වර්ෂය සඳහා ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ හා අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ
(ii)   2016 වර්ෂය සඳහා පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ
(iii)  2016 වර්ෂය සඳහා පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ

වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තා


(iv)  2015 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ
(v)   2014 වර්ෂය සඳහා රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුවේ
(vi)  2013 වර්ෂය සඳහා ‍ජාතික ධීවර හා නාවික ඉංජිනේරු ආයතනයේ (සාගර විශ්වවිද්‍යාලයේ)

වාර්ෂික වාර්තා

 

කාරක සභා වාර්තා පිළිගැන්වීම

(i)    රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ දෙවන වාර්තාව (2016.05.04 සිට 2016.10.28 දක්වා) එම කාරක සභාවේ සභාපති ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා විසින් පිළිගන්වන ලදී.

(ii)    ජාත්‍යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව එම කාරක සභාවේ සභාපති ගරු රංජිත් අලුවිහාරේ මහතා වෙනුවට සභික මන්ත්‍රී ගරු ඉරාන් වික්‍රමරත්න මහතා විසින් පිළිගන්වන ලදී.

 

පෙත්සම් පිළිගැන්වීම

(i)    ගරු චන්දිම වීරක්කොඩි මහතා             -     පෙත්සම් තුනයි
(ii)   ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා
(iii)  ගරු සුජිත් සංජය පෙරේරා මහතා         -     පෙත්සම් තුනයි

(පෙත්සම් මහජන පෙත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාවට යොමු කරනු ලැබේ)

 

පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංක 23(2) යටතේ ප්‍රශ්න

ගරු ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා
මන්නාරම දකුණ සහ පෝක් සමුද්‍ර සන්ධිය ආශ්‍රිත මුහුදේ අනවසර මසුන් ඇල්ලීම

ඉහත ප්‍රශ්නයට ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය සහ මහවැලි සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය, ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා විසින් පිළිතුරු සපයන ලදී.

 

ශෝක ප්‍රකාශ යෝජනා

පහත දැක්වෙන හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් පිළිබඳ ශෝක ප්‍රකාශ යෝජනා සම්බන්ධයෙන් කථා පවත්වා අවසන් කරන ලදී:-

(i)    අභාවප්‍රාප්ත ගරු ඒ.එම්.එස්. අධිකාරී මහතා
(ii)   අභාවප්‍රාප්ත ගරු චන්ද්‍රා රණතුංග මහතා
(iii)  අභාවප්‍රාප්ත ගරු මෛත්‍රීපාල හේරත් මහතා
(iv)  අභාවප්‍රාප්ත ගරු ආරියරත්න ජයතිලක මහතා

 

සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව

“2017.06.21 දින සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඇති වූ සිද්ධිය” පිළිබඳ සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා විසින් යෝජනා කරන ලදී.

 

අනතුරුව, පාර්ලිමේන්තුව පැය 1715 ට 2017 ජූලි මස 4 වැනි අඟහරුවාදා පැය 1300 දක්වා කල් තබන ලදී.

 

 

 

 

*  මෙය සංස්කරණය නොකරන ලද අනුවාදයකි. මෙදින කටයුතුවල නිල වාර්තාව සඳහා කරුණාකර හැන්සාඩ් වාර්තාව බලන්න.

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි