ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

පුවත්

පාර්ලිමේන්තු ජනමාධ්‍යවේදීන් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ දෙවැනි ශක්‍යතා වර්ධන වැඩසටහන 2017-07-18
ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වූ ඇමරිකානු නියෝජිතායතනයේ (USAID)...  තව දුරටත්
ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ සම්මන්ත්‍රණය 2017-07-03
ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ...  තව දුරටත්
පාර්ලිමේන්තු ජනමාධ්‍යවේදීන් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ ශක්‍යතා වර්ධන වැඩසටහන 2017-06-29
ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වූ ඇමරිකානු නියෝජිතායතනයේ (USAID)...  තව දුරටත්
E-PAC ක්‍රියාවලියේ වත්මන් තත්වය හා ඉදිරි සැලසුම් තක්සේරු කිරීමේ වැඩමුළුව 2017-06-28
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සඳහා වූ වෙස්ට්මින්ස්ටර් පදනම (Westminster...  තව දුරටත්
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා සඳහා පැවැත්වූ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය මහලේකම් කාර්යාලීය වැඩමුළුව 2017-06-28
කාන්තා සහ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජ භාවය  තව දුරටත්
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවල සභාපතිවරුන් සහ සභික මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා පවත්වන පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය මහලේකම් කාර්යාලීය වැඩමුළුව 2017-06-23
ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවල...  තව දුරටත්
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභික මන්ත්‍රීන් වෙනුවෙන් පවත්වන දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන සහ E-PAC ක්‍රියාවලියේ වත්මන් තත්වය හා ඉදිරි සැලසුම් තක්සේරු කිරීමේ වැඩමුළුව 2017-06-22
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභාපති ගරු ලසන්ත...  තව දුරටත්
යෝජිත ස්ථාවර නියෝගවල අවසාන කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට පිළිගන්වයි 2017-06-07
යෝජිත පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝගවල අවසාන කෙටුම්පත...  තව දුරටත්
ආසියා-පැසිෆික් කලාපයේ තරුණ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ කලාපීය හමුව 2017-05-04
ආසියා-පැසිෆික් කලාපයේ තරුණ පාර්ලිමේන්තු...  තව දුරටත්
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීම පිණිස කැඳවීම 2017-04-27
අත්‍යාවශ්‍ය සේවා නියෝගයක් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද බව...  තව දුරටත්
“ආසියා-පැසිෆික් කලාපයේ තරුණ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ කලාපීය හමුව” සඳහා ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව සත්කාරකත්වය සපයයි 2017-04-20
ආසියා-පැසිෆික් කලාපයේ තරුණ පාර්ලිමේන්තු...  තව දුරටත්
චීන නියෝජිත පිරිසගේ සංචාරය 2017-04-18
චීන ජනතා දේශපාලන උපදේශක සමුළුවේ (CPCC) ජාතික කමිටුවේ සභාපති...  තව දුරටත්
ජේ.ආර්. ජයවර්ධන පාර්ලිමේන්තු පර්යේෂණ සහ පුහුණු ආයතනය සංවර්ධනය සඳහා වූ සංකල්ප පත්‍රිකාව පිළිගන්වයි 2017-04-11
ජේ.ආර්. ජයවර්ධන කේන්ද්‍රය ජේ.ආර්. ජයවර්ධන පාර්ලිමේන්තු...  තව දුරටත්
ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය - මාධ්‍ය නිවේදනය 2017-04-05
නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක අවශ්‍යතාවයක් නොමැති බවත්  තව දුරටත්
“BestWeb.lk 2017” තරඟයේ දී වැඩිම සම්මාන ගණන පාර්ලිමේන්තු වෙබ් අඩවියට 2017-04-05
LK වසම් ලේඛකාධිකාරය මගින් සංවිධානය කළ “BestWeb.lk” තරඟාවලියේ දී...  තව දුරටත්

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි