இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

குழு அறை 1

committee-room1

இந்த பிரசுரத்தை பகிர்ந்து கொள்க

2013-04-22 ஆம் திகதியில் இறுதியாக இற்றைப்படுத்தப்பட்டவாறு

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom