இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

செயலகத்தை தொடர்பு கொள்க


உங்கள் கருத்துக்களை அறியவும், பாராளுமன்றம் சம்பந்தப்பட்ட உங்கள் கேள்விகளுக்குப் பதில் அளிக்கவும் நாங்கள் மிகுந்த ஆவலாயுள்ளோம். தேவையான விபரங்களை நிரப்பி, 'அனுப்புக' என்பதில் க்ளிக் செய்யுங்கள். முடிந்தளவு விரைவில் நாங்கள் பதில் அளிப்போம்.

இலங்கைப் பாராளுமன்றம்
ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர கோட்டை,
இலங்கை

தொலைபேசி :  +94 11 2777100
தொலைநகல் :  +94 11 2777227
நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom