இலங்கை

பாராளுமன்றம்

English (UK)SinhalaSriLanka

கட்சி ஆக்க அமைவு

கட்சி ஆசனங்கள்
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 1
மொத்தம் 1

நிகழ்ச்சி நாட்காட்டி

பாராளுமன்ற கையடக்கப் பயன்பாட்டை பதிவிறக்குக

மடல் பட்டியலுடன் இணைக

© இலங்கைப் பாராளுமன்றம்.முழுப்பதிப்புரிமையுடையது.

தீர்வு - Lankacom